ເກີບຜ້າໃບສີຂາວມີນວມ ຮ້ອຍເຊືອກໄດມອນ F999

ເກີບຜ້າໃບສີຂາວມີນວມ ຮ້ອຍເຊືອກໄດມອນ F999

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ຊື່ : ເກີບຜ້າໃບສີຂາວມີນວມ ຮ້ອຍເຊືອກໄດມອນ
ລຸ້ນ : F999 
ລາຄາ : ຕິດຕໍ່ຜູ້ຂາຍ

ລາຍລະອຽດ :
ເກີບຜ້າໃບສີຂາວມີນວມ ຮ້ອຍເຊືອກໄດມອນ, ເກີບຜ້າໃບສີຂາວມີນວມ ຮ້ອຍເຊືອກໄດມອນ F999 

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ທຣີຄລາສ ປະເທດໄທ ຈຳກັດ
     ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າປະເພດເກີບ, ເກີບຜ້າໃບ, ເກີບນັກຮຽນ, ເກີບກິລາ ໃນແບຣນ Gerry Gang, Feebus, Fitwallk ເກີບນັກຮຽນຍິງ Gerry Gang “ເກີລລີ່ ແກ໋ງ” ຖືກສ້າງແລະອອກແບບໂດຍ ບໍລິສັດ ທຣີຄລາສ ປະເທດໄທ ຈຳກັດ ແຕ່ປີ 1992 ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແຕ່ນັ້ນມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ດ້ວຍສັນຍາລັກ ໜ້າເດັກແມ່ຍິງມັດຜົມສອງຂ້າງ

     ບໍລິສັດ ທຣີຄລາສ ປະເທດໄທ ຈຳກັດ ບໍ່ໄດ້ຢຸດພຽງແຕ່ເກີບນັກຮຽນຍິງພຽງຢ່າງດຽວ ມີທັ້ງເກີບນັກຮຽນອານຸບານ ເກີບຜ້າໃບນັກຮຽນພາຍໃຕ້ຊື່ແບຣນ Feebus “ຟີບັດ” ມີທັ້ງເພດຊາຍແລະຍິງ ດ້ວຍສັນຍາລັກຮູບນົກ ແລະຍັງມີເກີບແຟຊັ່ນອື່ນ ໆ ອີກຫຼວງຫຼາຍ ດ້ວຍປະສົບການທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍກວ່າ 27 ປີ ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້ໄດ້ຢ່າງຈິງແທ້ ເພາະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງແລະພັດທະນາສືບຕໍ່ ເພື່ອໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກຫຼືຜູ້ໃຫຍ່